Superbieg.pl

<<  <  Strona 2 z 11  > >>

Apr 21, 2015

Bieg z przesłaniem patriotycznym

Już po raz trzeci biegacze z całej Polski spotkają się w Jeleniej Górze by w ramach obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rywalizować na trasie III Półmaratonu Jeleniogórskiego i Jeleniogórskiej Dziesiątki. W tym roku start zawodów zaplanowana na 3 maja o godz. 10.00 z  Placu Ratuszowego,  tuż przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości z pochodem i inscenizacjami z udziałem historycznych grup rekonstrukcyjnych.

Biegacze do wyboru będą mieli dwa dystanse – Półmaraton, czyli 21,097 km ( trasa posiada atest PZLA) oraz 10 km.

Mar 25, 2015

28 marca odbiór numerów

28 marca w Dolnośląskim Centrum Rowerowym HARFA-HARRYSON - Wrocław , ul. Robotnicza 52 - działać będzie Biuro Zawodów .
W godz. 11.00 - 15.00 będzie można zapisać się i odebrać numery startowe .

Mar 23, 2015

Klasyfikacja Drużynowa

 

Wprowadzamy klasyfikacja drużynową Superbiegów!

 

Podczas III Półmaratonu Jeleniogórskiego i Jeleniogórskiej Dziesiątki wprowadzamy nowość – klasyfikację drużynową!

Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny na trasie biegu. 

 

Feb 4, 2015

Biało-Czerowny weekend majowy

 
Inscenizacje „W poszukiwaniu tajemnic..”, Półmaraton Jeleniogórski, Parada Rowerów, spektakl Teatru oraz koncert -  na inaugurację Wiosny Cieplickiej, to tylko część atrakcji jakie zostały przygotowane dla mieszkańców i turystów, którzy odwiedzą miasto i region podczas nadchodzącego długiego majowego weekendu.

<< <  Strona 2 z 11  > >>

Jesteś w:: super bieg >> Jeleniogórska dziesiątka >> Regulamin 10 km

Regulamin 10 km

Regulamin Jeleniogórskiej Dziesiątki
 
1. Cel imprezy:
 
- popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia
- uczczenie 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- promocja Miasta Jelenia Góra i Traktu Śródmiejskiego
 
2. Organizator
 
Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. Osiedle Robotnicze 9/2, 58 - 500 Jelenia Góra, Polska 
tel./fax.  +48 (75) 76 123 76
e-mail: biuro@superbieg.pl 
 
rachunek bankowy: Uwaga ! zmiana konta
BZ WBK S.A. (4 oddział Jelenia Góra) nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
 
3. Termin i miejsce
 
 • Termin: 3 Maja 2015, godz. 10.00
 • Biuro Zawodów: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra
 • Start: Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
 • Meta: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra
 
4. Dystans
  
Jeleniogórska Dziesiątka  - 10,00 km
 
5. Trasa
 
 • start: Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
 • meta: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra
 • godzina startu: 10.00
 • trasa będzie oznakowana  pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km
 • ustawienia na starcie: pole startowe podzielone będzie na sektory, oznakowane tablicami z orientacyjnym czasem przebiegnięcia trasy Jeleniogórskiej Dziesiątki
         
 
6. Limit Czasu
 
Ustala się limit 3h od startu
 
7. Punkty odżywiania
 
na trasie zlokalizowane będą punkty odżywiania  ( woda, izotonik, owoce )
 • 3,5km, 7,5 km, + meta
 
8. Pomiar czasu
 
 • podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu
 • każdy zawodnik będzie posiadał nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu
 • czasem oficjalnym będzie czas brutto
 • na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją
 
9. Warunki uczestnictwa
 

9.1.  Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby: 
-  które ukończyły 18 lat, 
-  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. Pobierz Oświadczenie (oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego)

 
9.2. Aby wziąć udział w Jeleniogórskiej Dziesiątce należy:
 • wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie Organizatora , zgłoszenia zostaną zamknięte 30.04.2015r.
 • wnieść opłatę startową zgodnie z pkt. 10 (maksymalnie do 30.04.2015r.)
 • odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów 
 
10. Opłaty startowe

10.1. Każdy uczestnik Jeleniogórskiej Dziesiątki ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:
 

Opłaty startowe Jeleniogórska Dziesiątka 2015r.

 

STANDARD

PREMIUM

do 31.12.2014r.

40 zł. 

60 zł.

do 28.02.2015r.

 50 zł.

70 zł.

do 15.04.2015r.

60 zł.

80 zł.

do 30.04.2015r.

80 zł.

brak

możliwości

wykupu

10.2. Pakiety  startowe w ramach opłaty startowej :  
 
Pakiet STANDARD zawiera:
- numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu wraz z agrafami do montażu numeru
- dostęp do punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu
- oznakowaną, atestowaną i zabezpieczoną trasę biegu
- elektroniczny pomiar czasu
- Pasta Party – ciepły posiłek n mecie biegu
- pamiątkowy medal ukończenia biegu wręczany na mecie
- pamiątkowy dyplom ukończenia biegu dostępny w biurze biegu lub do pobrania ze strony www biegu
 
Pakiet PREMIUM zawiera:
- pakiet  STANDARD
- pamiątkowa koszulka techniczna Jeleniogórskiej Dziesiątki
 
 
Wzór wypełnienia przelewu: Uwaga ! zmiana konta

Odbiorca :

 

Grabek Promotion sp. z o.o. 
Os. Robotnicze 9/2 
58-500 Jelenia Góra 

Nr konta : 

dla przelewów z zagranicy (IBAN)

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
(SWIFT CODE :WBKPPLPP) 

Tytuł wpłaty :

opłata startowa 10km Standard  (lub  10 km Premium) Imię i Nazwisko zawodnika                                               

 
 
10.3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 
10.4. Faktury VAT
Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy) i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych .
Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 10.00 jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dokonania opłaty .
Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.
 
11. Kategorie Wiekowe
 
Podczas  Jeleniogórskiej Dziesiątki  uczestnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:
 1. Klasyfikacja generalna kobiet,
  nagradzane będą pierwsze trzy kobiety na mecie Jeleniogórskiej Dziesiątki
 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn,
  nagradzanych będzie pierwszych trzech mężczyzn na mecie Jeleniogórskiej Dziesiątki
 3. Klasyfikacja Drużynowa
  Wynikiem Drużyny w Klasyfikacji Drużynowej będzie suma trzech najlepszych czasów członków Drużyny na trasie Jeleniogórskiej Dziesiątki.   Drużyną ( min. 3 osoby zgłoszone)  może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp
 4. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
- KM – rocznik 1998 i młodsze
- K18 – roczniki 1997 – 1991
- K25 – roczniki 1990 – 1986
- K30 – roczniki 1985 – 1981
- K35 – roczniki 1980 – 1976
- K40 – roczniki 1975 – 1971
- K45 – roczniki 1970 – 1966
- K50 – roczniki 1965 – 1961
- K55 – roczniki 1960 – 1956
- K60 – roczniki 1955 i starsze
 
- MM – rocznik 1998 i młodsi
- M18 – roczniki 1997 – 1991
- M25 – roczniki 1990 – 1986
- M30 – roczniki 1985 – 1981
- M35 – roczniki 1980 – 1976
- M40 – roczniki 1975 – 1971
- M45 – roczniki 1970 – 1966
- M50 – roczniki 1965 – 1961
- M55 – roczniki 1960 – 1956
- M60 – roczniki 1955 – 1951
- M65 – roczniki 1950 – 1946
- M70 – roczniki 1945 i starsi
 
12. Nagrody
 
 1. Wszyscy zawodnicy Jeleniogórskiej Dziesiątki, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal
 2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.
  Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe
 3. Każdy zawodnik, który ukończył bieg może odebrać w biurze zawodów lub pobrać ze strony internetowej Organizatora i wydrukować imienny Dyplom ukończenia Biegu
 
13. Postanowienia końcowe
 
1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
3.Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną
zdyskwalifikowani.
5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury
osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją
Organizatora.
6. Przebieralnie i prysznice będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni i prysznicach.
8. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie
numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika – do depozytu.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 
14. Oświadczenie zawodnika :
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :
• zapoznał się i akceptuje regulamin Biegu
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Biegu
• jest zdolny do udziału w Biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 
Jelenia Góra, dnia 23.03.2015
 
 

 

MEDIA :

 

                                        
         
       
 

 

MEDIA :

 

                                        
         
       
 

 

PARTNERZY WYDARZENIA :

 
                                                                       
      
 

 

SPONSORZY :

 
                     
         
     
   
 
 
Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe