Superbieg.pl

Strona 1 z 11  > >>

May 5, 2015

III Półmaraton Jeleniogórski na 3 maja.

Od 1 do 3 maja w Jeleniej Górze odbywały się imprezy biegowe, rekonstrukcje historyczne i występy artystów.

Wszystko to w ramach organizowanej przez miasto akcji biało-czerwony weekend. 

Apr 28, 2015

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją
"III Półmaratonu Jeleniogórskiego" i "Jeleniogórskiej Dziesiątki" w dniu 3 maja 2015 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na terenie miasta Jelenia Góra.

 

 

Apr 28, 2015

Zabiegani.com.pl dołączył do grona oficjalnych partnerów "III Półmaratonu Jeleniogórskiego"

Dla wszystkich startujących nasz nowy partner przygotował specjalne bony rabatowe, które będziemy wydawać razem z numerami startowymi w biurze zawodów w dniu 2 maja w godz. 16.00 - 20.00 oraz w dniu startu, 3 maja w godz. 7.00 - 9.30. 

Przypominamy, ze biuro zawodów zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim przy ul. Złotniczej 12.

 

Strona 1 z 11  > >>

Jesteś w:: super bieg >> Półmaraton Jeleniogórski >> Regulamin

Regulamin Półmaraton Jeleniogórski 2015r.

Regulamin III Półmaratonu Jeleniogórskiego

 

1. Cel imprezy:

 

- popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia

- uczczenie 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- promocja Miasta Jelenia Góra i Traktu Śródmiejskiego

 

2. Organizator

 

Grabek Promotion Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 9/2, 58 - 500 Jelenia Góra, Polska 

tel./fax.  +48 (75) 76 123 76

e-mail: biuro@superbieg.pl 

 

rachunek bankowy: Uwaga ! zmiana konta

BZ WBK S.A. (4 oddział Jelenia Góra) nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

 

3. Termin i miejsce

 

 • Termin: 3 Maja 2015, godz. 10.00
 • Biuro Zawodów: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra
 • Start: Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
 • Meta: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra

 

4. Dystans

  
Półmaraton Jeleniogórski – 21,097 km, trasa posiada atest PZLA

 

5. Trasa

 

 • start: Plac Ratuszowy, Jelenia Góra
 • meta: Stadion Miejski, ul. Złotnicza, Jelenia Góra
 • godzina startu: 10.00
 • trasa będzie oznakowana  pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km
 • ustawienia na starcie: pole startowe podzielone będzie na sektory, oznakowane tablicami z orientacyjnym czasem przebiegnięcia trasy Półmaratonu.         

 

6. Limit Czasu

 

Na 9 km trasy będzie ustawiony punkt kontrolny, wszystkie osoby które nie dobiegną do tego punktu w czasie 1h 40min zostaną wycofane z dalszej rywalizacji w Półmaratonie Jeleniogórskim

 

7. Punkty odżywiania

 

na trasie zlokalizowane będą punkty odżywiania  ( woda, izotonik, owoce )

 • 3,5km, 7,5 km, 12,0 km, 15,5 km, 19,5 km + meta

 

8. Pomiar czasu

 

 • podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu
 • każdy zawodnik będzie posiadał nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu
 • czasem oficjalnym będzie czas brutto
 • na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją

 

9. Warunki uczestnictwa


W Półmaratonie Jeleniogórskim  mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie na dzień wypełniania zgłoszenia 

Aby wziąć udział należy :

 • wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie organizatora , zgłoszenia zostaną zamknięte 22.04.2015r.
 • wnieść opłatę startową zgodnie z pkt. 10 (maksymalnie do 22.04.2015r.)
 • odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów 

 

10. Opłaty startowe


10.1. Każdy uczestnik Półmaratonu Jeleniogórskiego ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

 

Opłaty startowe III Półmaraton Jeleniogórski

DATA

Pakiet

STANDARD

PREMIUM

do 31.12.2014

40,00 zł

60,00 zł

do 28.02.2015

50,00 zł

70,00 zł

do 15.04.2015

60,00 zł

80,00 zł

do 22.04 2015

80,00 zł

Brak

możliwości

wykupu

10.2. Pakiety  startowe w ramach opłaty startowej :  

 

Pakiet STANDARD zawiera:

- numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu wraz z agrafami do montażu numeru

- dostęp do punktów żywieniowych na trasie i mecie biegu

- oznakowaną, atestowaną i zabezpieczoną trasę biegu

- elektroniczny pomiar czasu

- Pasta Party – ciepły posiłek n mecie biegu

- pamiątkowy medal ukończenia biegu wręczany na mecie

- pamiątkowy dyplom ukończenia biegu dostępny w biurze biegu lub do pobrania ze strony www biegu

 

Pakiet PREMIUM zawiera:

- pakiet  STANDARD

- pamiątkowa koszulka techniczna III Półmaratonu Jeleniogórskiego

 

 

Wzór wypełnienia przelewu: Uwaga ! zmiana konta

Odbiorca :

 

Grabek Promotion sp. z o.o. 
Os. Robotnicze 9/2 
58-500 Jelenia Góra 

Nr konta : 

dla przelewów z zagranicy (IBAN)

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
(SWIFT CODE :WBKPPLPP) 

Tytuł wpłaty :

opłata startowa Półmaraton Standard  (lub  Półmaraton Premium)  Imię i Nazwisko zawodnika

 

 

10.3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości ( np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

 

10.4. Faktury VAT

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy) i wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych danych .

Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 10.00 jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dokonania opłaty .

Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

 

11. Kategorie Wiekowe

 

Podczas  Półmaratonu Jeleniogórskiego uczestnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach:

 1. Klasyfikacja generalna kobiet,
  nagradzane będą pierwsze trzy kobiety na mecie Półmaratonu Jeleniogórskiego
 2. Klasyfikacja generalna mężczyzn,
  nagradzanych będzie pierwszych trzech mężczyzn na mecie Półmaratonu Jeleniogórskiego
 3. Klasyfikacja Drużynowa
  Wynikiem Drużyny w Klasyfikacji Drużynowej będzie suma trzech najlepszych czasów członków Drużyny na trasie Półmaratonu Jeleniogórskiego.   Drużyną ( min. 3 osoby zgłoszone)  może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp
 4. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
  - K18 – roczniki 1997 – 1991
  - K25 – roczniki 1990 – 1986
  - K30 – roczniki 1985 – 1981
  - K35 – roczniki 1980 – 1976
  - K40 – roczniki 1975 – 1971
  - K45 – roczniki 1970 – 1966
  - K50 – roczniki 1965 – 1961
  - K55 – roczniki 1960 – 1956
  - K60 – roczniki 1955 i starsze

 


- M18 – roczniki 1997 – 1991
- M25 – roczniki 1990 – 1986
- M30 – roczniki 1985 – 1981
- M35 – roczniki 1980 – 1976
- M40 – roczniki 1975 – 1971
- M45 – roczniki 1970 – 1966
- M50 – roczniki 1965 – 1961
- M55 – roczniki 1960 – 1956
- M60 – roczniki 1955 – 1951
- M65 – roczniki 1950 – 1946
- M70 – roczniki 1945 i starsi

 

12. Nagrody

 

 1. Wszyscy zawodnicy Półmaratonu Jeleniogórskiego, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal
 2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe
 3. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody finansowe w wysokości:

1 miejsce – 1000,00 zł. , 2 miejsce – 600,00 zł., 3 miejsc – 400,00 zł.

 1. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.
 2. Każdy zawodnik, który ukończył bieg może odebrać w biurze zawodów lub pobrać ze strony internetowej Organizatora i wydrukować imienny Dyplom ukończenia Biegu

 

13. Postanowienia końcowe

 

1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

3.Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną

zdyskwalifikowani.

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury

osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją

Organizatora.

6. Przebieralnie i prysznice będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni i prysznicach.

8. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie

numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika – do depozytu.

9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 

14. Oświadczenie zawodnika :

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :
• zapoznał się i akceptuje regulamin Biegu 2015,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Biegu,
• jest zdolny do udziału w Biegu 2015, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Jelenia Góra, dnia 23.03.2015

 

 

MEDIA :

 

                                        
         
       
 

 

MEDIA :

 

                                        
         
       
 

 

PARTNERZY WYDARZENIA :

 
                                                                       
      
 

 

SPONSORZY :

 
                     
         
     
   
 
 
Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe