Superbieg.pl

Page 1 of 4  > >>

Nov 13, 2015

Dyplom online !

 

Zawodnik może pobrać oryginalny dyplom z zawodów w następujący sposób ;

Instrukcja drukowania :

– wejdź na wyniki online http://wyniki.datasport.pl/results1638/ 

– wpisz swój nr startowy w okienko Nr : ………..

– naciskasz Pobierz dyplom i gotowe .

Nov 10, 2015

Odbierz pakiet już dziś !

Zapraszamy po odbiory pakietów startowych już dzisiaj na Plac Piastowski w Jeleniej Górze -  Cieplicach

Biuro Biegu czynne 10.11 w godz. 16 - 19 i 11.11 w godz. 8.00 - 10.30.

Nov 9, 2015

Skrót ważnych informacji dla zawodników


Już w środę uczcimy wspólnie jedną z najważniejszych dat dla Polaków - Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 1918r. nasz kraj po 123 latach zaborów pojawił się na mapie Europy.
Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie Wy wybraliście Bieg Niepodległości w Jeleniej Górze dla upamiętnienia tejże wiekopomnej chwili.

 

Nov 2, 2015

Limit wyczerpany !

 
Drodzy Zawodnicy !
Prosimy już nie dokonywać wpłat !
Limit 500 startujących został właśnie osiągnięty .
Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Page 1 of 4  > >>

Jesteś w:: Bieg Niepodległości >> Regulamin Biegu

Regulamin Biegu Niepodległości – 10 km

 

1. Cel imprezy:

 

- popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy tryb życia

- upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości

- promocja Miasta Jelenia Góra i Traktu Śródmiejskiego

 

2. Organizator

 

Grabek Promotion Sp. z o.o.

ul. Osiedle Robotnicze 9/2, 58 - 500 Jelenia Góra, Polska 

www.superbieg.pl

Kontakt:

tel./fax.  +48 (75) 76 123 76

e-mail: biuro@superbieg.pl

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

 

3. Termin i miejsce

 

- Termin:  11 listopada  2015,  godz. 11.00

- Start 10 km - Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze

- Start   5 km -  ul. Wolności 145, obok zajezdni MZK Jelenia Góra

- Meta – Park Zdrojowy  Jelenia Góra – Cieplice

- Biuro Zawodów  - Plac Piastowski, Jelenia Góra – Cieplice - namioty organizacyjne

- Dekoracje – Park Zdrojowy , scena przy mecie

 

Uwaga ! Z biura zawodów na miejsce startu zorganizowany zostanie bezpłatny transport zawodników komunikacją MZK , w godz. 10.00 i 10.20 z przystanku APTEKA POD KORONĄ ul. Wolności 265.

 

4. Dystans

- 10 km z atestem

-  5 km

 

5. Trasa

 

- Trasa będzie oznakowana  pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km

- Ustawienia na starcie:

Pole startowe podzielone będzie na sektory, oznakowane tablicami z orientacyjnym czasem przebiegnięcia trasy. Należy ustawić się w swoim przedziale czasowym.

    

 

6. Limit Czasu

 

Limit na pokonanie trasy 10 km ustala się na 2 godz. od momentu startu.

Limit na pokonanie trasy  5  km ustala się na 1,15 godz. od momentu startu.

 

7. Punkty odżywiania

 

- na trasie zlokalizowany będzie punkt  odżywiania  ( woda, izotonik, owoce ) – na 5,0 km
- na  mecie - ciepły posiłek

 

8. Pomiar czasu

 

- podczas biegu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu

- każdy zawodnik będzie posiadał nr startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu

- czasem oficjalnym będzie czas brutto

- na trasie będą znajdować się punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu – ominięcie któregoś z punktów pomiarowych karane będzie dyskwalifikacją

 

9. Warunki uczestnictwa - Limit startujących 400 osób.

1.  Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby: 
-  które ukończyły 18 lat, 
-  poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu. Pobierz Oświadczenie ! (oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego)


2.  Aby wziąć udział należy:

  • wypełnić elektroniczną kartę zgłoszeniową na stronie organizatora, termin zgłoszeń on-line mija  09.11.2015, zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu 400 zawodników.
  • wnieść opłatę startową zgodnie z pkt. 11, niezwłocznie po wypełnieniu karty zgłoszeń ze względu na limitowaną ilość zawodników zgłoszenie ważne jest dopiero po wniesieniu wpisowego.
  • odebrać numer startowy wraz z pakietem startowym w Biurze Zawodów ( namioty organizacyjne Plac Piastowski w Jeleniej Górze - Cieplicach) 


Pakiety można odbierać :  10.11.2015 – godz. 16.00 – 19.00

                                                  11.11.2015 – godz.   8.00 – 10.00

 

 

10. Świadczenia dla uczestników :
Uczestnicy w ramach opłaty startowej otrzymują: 
- numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu 
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu biegu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej w zakładce wyniki)  
- bufet na trasie i mecie (woda, napoje izotoniczne, owoce, ciasta, itp.) 
- ciepły posiłek regeneracyjny po biegu Pasta Party
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze 
- medale, trofea i nagrody rzeczowe dla zwycięzców  (w zalezności od kategorii)
- pamiątkową koszulkę 

- pamiątkowy medal na mecie dla każdego

- voucher na Termy Cieplickie 

- mozliwość skorzystania z bezpłatnego przewozu MZK na start

- doskonałą atmosferę

 

11. Opłaty startowe

 

1. Każdy uczestnik ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

  50 zł – wniesione na konto Organizatora do dnia 31.10.2015

100 zł – wniesione na konto Organizatora od dnia 01.11.2015 lub gotówką w Biurze Zawodów (Termy Cieplickie w  Jeleniej  Górze )(bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

 

Wzór wypełnienia przelewu:

Odbiorca :

 

Grabek Promotion sp. z o.o. 
Os. Robotnicze 9/2 
58-500 Jelenia Góra 

Nr konta : 

dla przelewów z zagranicy (IBAN)

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831
(SWIFT CODE :WBKPPLPP) 

 

 

Tytuł wpłaty :

 

opłata startowa Bieg Niepodległości Imię i Nazwisko zawodnika

 

 

 

2. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

 

3. Faktury VAT

Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług .

Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Opłaty gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego.

Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało  po upływie ustawowych terminów.

 

12. Kategorie Wiekowe i Nagrody

 

- w biegu na 10 km

 

  1. klasyfikacja open kobiet,
  2. klasyfikacja open mężczyzn,
  3. klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

- KM  – roczniki 1998 i młodsze
- K18 – roczniki 1997 – 1991
- K25 – roczniki 1990 – 1986
- K30 – roczniki 1985 – 1981
- K35 – roczniki 1980 – 1976
- K40 – roczniki 1975 – 1971
- K45 – roczniki 1970 – 1966
- K50 – roczniki 1965 – 1961
- K55 – roczniki 1960 – 1956
- K60 – roczniki 1955 i starsze

 

- MM  – roczniki 1998 i młodsi
- M18 – roczniki 1997 – 1991
- M25 – roczniki 1990 – 1986
– M30 – roczniki 1985 – 1981
- M35 – roczniki 1980 – 1976
- M40 – roczniki 1975 – 1971
- M45 – roczniki 1970 – 1960
- M50 – roczniki 1965 – 1961
- M55 – roczniki 1960 – 1956
- M60 – roczniki 1955 – 1951
- M65 – roczniki 1950 – 1946
- M70 – roczniki 1945 i starsze
 
Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji open  kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
Zawodnicy z miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.
 
- w biegu na 5 km
 
  1. klasyfikacja open kobiet,
  2. klasyfikacja open mężczyzn.

Zawodnicy z miejsc 1-10 w klasyfikacji open  kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
 
 

13. Postanowienia końcowe

 

1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.

6. Przebieralnie i prysznice będą dostępne dla uczestników w budynku Termy Cieplickie.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni.

8. Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika

9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 

14. Oświadczenie zawodnika :

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia online lub papierowy, oświadcza, że :
• zapoznał się i akceptuje regulamin Biegu Niepodległości 2015,
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
• Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nieodpłatnie, niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane  przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy Bieg Niepodległości - na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

• jest zdolny do udziału w Biegu Niepodległości 2015, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność ,
• podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Jelenia Góra, dnia 22-09-2015

 

 
 
         
 
   
   
 
 

 

 
   

 .   

 
       
 

 
   

 
 


                
               
 
     
 

 

 

 

 
.
Projekt i wykonanie KMEDIA Strony internetowe